چاپ نگارستان

نوشته های دسته بندی : شرکتی

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
افست
آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ

مقررات عمومی

-کارگران باید آموزش کار با ماشین ها و همچنین آموزش ایمنی مرتبط را قبل از شروع به کار دیده باشند.

-اطراف ماشین های چاپ که امکان سقوط از آنها وجود دارد،نصب حفاظ الزامی است.

-در قسمت هایی از ماشین ها که ابزار حرکت رفت و برگشتی دارد باید حفاظ مناسب برای جلوگیری از

برخورد کارگران تعبیه گردد.

-قسمت های گردنده ماشین ها باید دارای حفاظ ایمن و موثر باشد.

-حفاظ ماشین ها باید مجهز به سیستمی باشد که در صورت باز شدن حفاظ ادامه کار ماشین امکان پذیر

نباشد.

-حفاظ های به کار رفته نباید دارای لبه ها و اجزای تیز و برنده باشد.

-ماشین های چاپ باید مجهز به کلید و یا وسایل توقف اضطراری باشند.

-دستورالعمل ایمنی کار با هر ماشین باید در نزدیکی ماشین و در محل مناسب قرار گیرد تا به آسانی قابل

رویت و استفاده باشد.

-ماشین ها و تجهیزات چاپخانه باید مجهز به مکانیزمی باشد تا از شروع به کار نواخواسته جلوگیری نماید.

-کلید های اصلی راه اندازی و توقف ماشین ها باید قفل دار باشد.

-محل نگه داری کاغذ،مواد شیمیایی و سایر مواد مصرفی باید از یکدیگر جدا باشد و طبق اصول ایمنی

نگه داری شود.

-نگه داری مواد مصرفی در محل استفاده در کنار ماشین ها بیش از نیاز یک نوبت کاری ممنوع است.

-کف چاپخانه باید از مواد مناسب قابل شستشو و دارای شیب مناسب به سمت کفشوی متصل به

سیستم فاضلاب باشد.

-تعمیر،نگه داری،سرویس،نظافت و تنظیم ماشین ها و تجهیزات باید در زمان توقف کامل و مطمئن آنها

انجام پذیرد.

-در پایان هر شیفت کار باید محیط کارگاه تمیز گردیده و مواد زائد و پسمانده ها به صورت مناسب از

کارگاه خارج شود.

کاغذ
کاغذ گنجینه ای که باید از آن مواظبت کنیم

با وجود گسترش فرهنگ زیست محیطی و توجه همگان به اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

باز هم امروز کمتر اداره،دفتر کار یا محل تحصیل را پیدا خواهیم کرد که از هر دو روی کاغذ استفاده کنند

یا کمتر کارمند،دانش آموز و… را سراغ داریم که کاغذهایی که هنوز قابل اسفاده هستند را پاره نکنند.

کاغذ به عنوان یکی از کالاهای مهم فرنگی از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار بوده و میزان مصرف آن

به عنوان یکی از شاخص های توسعه به طور عام شاخص توسعه فرهنگی به طور خاص معیار مقایسه

کشور های مختلف قرار گرفته است.البته امروزه این معیار تغییر کرده و با توجه به پیشرفت و توسعه

فعالیت های الکترونیکی در حوزه های گوناگون مصرف انواع کاغذ در جهان روند نزولی را آغاز کرده است.

با این حال این کالا همچنان به عنوان یکی از معیار های مهم تلقی می شود.

مصرف سرانه کاغذ در جهان حدود 50 کیلوگرم گزارش شده در حالی که مصرف سرانه این کالا در ایران

حدود 17 کیلوگرم است.

کاغذ و محیط زیست

بهره برداری بی رویه از منابع جنگلی برای تامین مواد اولیه صنایع مختلف از جمله کاغذ سازی سبب

شده است جوامع مختلف بخصوص جوامع صنعتی تدابیر جدیدی را برای تامین مواد اولیه تولید کاغذ

اتخاذ کنند.

بازیافت کاغذ یکی از این تدابیر است که توانسته تا حدود زیادی از فشار های وارده به منابع جنگلی بکاهد.

به این ترتیب بازیافت به طور عام و بازیافت کاغذ به طور خاص یکی از مهمترین استراتژی های جوامع برای

کاهش فشار های وارده به منابع جنگلی محسوب می شود.با بازیافت کاغذ،منابع طبیعی حفظ شده و

میزان انتشار آلاینده ها وارده به محیط کاهش می یابد.

مدیریت سبز برای نجات زمین

بر این اساس نهادینه کردن مصرف بهینه منابع و تنویر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت توسعه

پایدار در ابتدای امر باید در مجموعه دولت تحقق پیدا کند،زیرا دولت مهمترین مصرف کننده در کشور

قلمداد می شود.به همین دلیل نیز تدوین و اجرای قانونی که بتواند اندیشه استفاده بهینه از

منابع را در دستگاه های دولتی در کانون توجه قرار دهد،مطرح شده است.

مدیریت سیستم
سیستم تولید به هنگام

مدیریت تولید چیست؟

مدیریت تولید عملکردی است که عهده دار مسولیت برنامه ریزی تاکتیکی و راهبردی فراورده های موجود

و جدید یک شرکت است.مدیریت فراورده عملکرد چرخه حیات سازمانی در درون یک شرکت است که با

برنامه ریزی یا پیشنگری یا بازاریابی فراورده یا فراورده ها در همه مراحل چرخه حیات محصول سر و کار دارد.

مدیریت تولید یک فعالیت درون سازمانی است که از پیش بینی،برنامه ریزی و بازاریابی برای محصولات یا

خدمات تشکیل می شود.مدیر تولید همواره دغدغه توسعه محصول و بازاریابی محصول را دارد و این دو

فعالیت نهایاتا منجر به افزایش درآمد،افزایش سهم بازار و افزایش حاشیه سود خواهند شد.از طرف دیگر

یک مدیر تولید باید در مورد تحلیل بازار و کارایی ها و ویژگی های محصول مسوولیت پذیر باشد.ازین رو

در ساختار های سازمانی مختلف بعضا مدیر تولید یک جایگاه سازمانی مشخص و معین دارد و در بعضی

موارد عضو بخش های فروش و بازاریابی یا عضو بخش مهندسی محسوب می شود.

مدیریت عملیاتی

مدیریت عملیاتی حوزه ای از مدیریت در ارتباط با طراحی و مدیریت محصولات،فرآیندها،خدمات و زنجیره تامین است.

هدف آن دستیابی،توسعه و استفاده از منابع و موارد اولیه به منظور دستیابی به کالاها یا خدمات مورد نیاز مشتریان

یک کسب و کار است.

مدیریت عملیات شامل سطوح راهبردی،تاکتیکی و عملیاتی است.سطح استراتژیک شامل تحلیل سامانه ها،

تعیین اندازه و موقعیت کارخانجات،تصمیم گیری ساختار خدمات یا شبکه های ارتباط از راه دور و طراحی زنجیره ی

تامین میشود.

عناصر تولید به موقع

تولید به موقع شامل اجزایی است که باید باهم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستیابی به اهداف

JIT عمل نماید.

این اجزا در اصل منابع انسانی،خرید،فرآیند تولید،برنامه ریزی و وظایف هماهنگی در یک سازمان می شوند.

مشارکت کارکنان:

جلب حمایت و موافقت تمامی کارکنانی که در دستیابی به اهداف سازمانی نقش دارند یک اصل کاملا

ضروری در موفقیت JUST IN TIME  است.حمایت و توافق می تواند از طریق سهام داران و مالکین شرکت،

مدیریت،دولت و سازمان های کارگری و… جلب شود.

کارخانجات:

برای ملحق شدن به سیستم تولید به موقع باید تغییرات بسیاری در کارخانجات ایجاد گردد.این تغییرات

شامل تغییرات در جانمایی کارخانه،سیستم کشش تقاضا،کارگران چند مهارنه،کانبان،خودکنترلی،

برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهبود مستمر و… هستند.

پیش نیاز های یک برنامه JIT

پیش نیاز ها برای یک برنامه JIT دربرگیرنده تمامی فعالیت ها و آماده سازی مورد نیاز یک سازمان

قبل از مبادرت به اجرای برنامه JIT است.این موارد نوعا شامل ارزیابی کارخانه،نفوذ مدیریت،

فعالیت های بهسازی محیط کار و انعطاف پذیری سازمانی می شوند.

بازاریابی
اشتباهات بازاریابی که خانه خرابتان می کند

تحمیل هزینه های سنگین بازاریابی

هر استارتاپی در شروع فعالیت خود میخواهد مانند یک بمب صدا کند،همه آن را بشناسند و طوفانی را

در زمینه کسب و کار خود ایجاد کند،به همین دلیل نیز ممکن است برخی از صاحبان این کسب و کارها

در همان ابتدا هزینه زیادی را صرفه راه اندازی یک برنامه تبلیغاتی کنند.چنین روندی چندان صحیح به نظر

نمی رسد،چرا که خرج کردن مبلغ زیادی پول در ابتدای شکل گیری یک کسب و کار ممکن است نتیجه ی

مورد نظر را در پی نداشته باشد،به همین خاطر نیز به کسب و کار های تازه پیشنهاد نمی شود.

بپا خانه خراب نشوی

فرایند بازاریابی خود را آرام شروع کرده و پس از معرفی خود و شناختن بازار،بودجه بزرگتری را در فرایند

تبلیغاتی خود لحاظ کنید.در همین راستا پیشنهاد می شود در شروع یک کسب و کار،تمرکز بر بازاریابی

محتوا در دستور کار قرار گیرد و برخی پیام های تبلیغاتی هزینه کمتری برای مخاطبان ارسال شود و به

مرور زمان و پس از شناختن فضای کسب و کار،مخاطبان و شرکت های موفق بازاریابی به دنبال طراحی

سیستم عامل های تبلیغاتی که هزینه بر تر هستند،باشید.

انتخاب نادرست کانال های ارتباطی

انتخاب یک کانال ارتباطی با مخاطبان بسیار مهم است،چرا که امروز راه های ارتباطی متنوعی وجود دارد.

رسانه های سنتی تری مانند تلویزیون و مجلات در کنار شبکه های اجتماعی پرطرفدار هر کدام می توانند

راه گشای استارتاپ ها باشند،البته به شرطی که به درستی انتخاب شوند.از جمله اشتباهات رایج بازاریابی

انتخاب اشتباه کانال ارتباط با مخاطبان است.ممکن است چنین به نظر برسد که کانال های پر مخاطب بهترین

روش ارتباطی هستند اما چنین روندی همیشه راه گشا نخواهد بود و چه بسا نتیجه عکس دهد.به همین دلیل

پیشنهاد می شود قبل از انتخاب کانال های ارتباطی مخاطبان خود را به درستی بشناسید و به این درک برسید

که مخاطبان شما بیشتر از چه رسانه های ارتباطی استفاده میکنند چرا که هر محصولی مخاطب خاص خود را

دارد و برای هر گروه از مخاطبان نیز روش ارتباطی متفاوتی به کار می آید.

توجه به صدای همه

هر کسب و کار تازه ای که شروع به کار می کند با موج عظیمی از ایده های مختلف بازاریابی رو به روست دوستان

کارمندان،همکاران،اعضای خانواده و… ایده های زیادی را با شما در میان خواهند گذاشت اما اگر به همه این صداها

توجه کنید و سعی در اجرای آنها داشته باشید حاصل این امر ترکیبی از نظریات مختلف خواهد بود که هماهنگی

چندانی با یکدیگر نداشته و نمیتواند همپوشانی لازم را در فرایند بازاریابی ایجاد کنند;به همین خاطر نیز یک استارتاپ

موفق در وهله اول باید حد و مرز فعالیت بازاریابی خود را مشخص کرده و یک گروه خاص را برای این کار در نظر بگیرد.

این یک اصل اساسی است که انسان نمیتواند همه را راضی نگه دارد به همین منظور بهتر است به جای توجه به

صداهای مختلف و نظریات متنوع اطرافیان یک روند بازاریابی را با یک تیم محدود شروع کرده و به مرور زمان در پی

گسترش آن باشید.

 

برندسازی
چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم

منحصر به فرد باشید

به عقیده یو،اولین و مهمترین فاکتوری که شرکت ها باید مدنظر قرار دهند ((شناخته شدن)) است.محصولی که عرضه می کنیدباید لااقل حاوی یک عنصر

متمایز باشد،یعنی ویژگی خاصی که آن را از سایر رقبا پیش می اندازد.به عنوان مثال وجه تمایز نایک،کارایی فوق العاده ای محصولات آن در فعالیت های

فیزیکی بود.این شرکت در سال 1987،اولین سری نایک ایر مکس را به بازار عرضه کرد:کتانی هایی که کپسول هوای لژ آن ها،قابل رویت بود.

بیشتر کفش های اسپرت 40 درصد لژ خود را در طول زمان از دست می دهند ولی کتانی های کپسول دار نایک فرم خود را تا به آخر حفظ می کنند.همان طور

که سون یو اشاره می کند این کفش ها به امضای نایک تبدیل شده اند و مزیت برتر محصولات آن را به نمایش گذاشته اند.

جذابیت ذهنی و روانی

پس از عنصر متمایل کننده محصول،دومین فاکتور مهمی که شرکت ها باید به آن توجه کنندحفظ برتری است.در دنیای واقعی،محصولات و خدماتی پایدار و ماندگارند

که ارزش و مفهوم خاصی برای مشتریان دارند;نه برند هایی که صرفا مد روز را دنبال می کنند.به عنوان مثال زمانی که گوگل موتور جستجوی خود را معرفی کرد،نه

تنها نتایج جستجوی بهتری ارائه می داد و نیاز مردم را برطرف می کرد بلکه طراحی صفحه بسیار ساده ای داشت.این طراحی ساده حاکی از این بود که استفاده از این

محصول بسیار آسان است و بالطبع با احساسات و روحیه مردم ارتباط برقرار می کرد.اگر میخواهید برند قدرتمندی داشته باشید،چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ احساسی

استراتژی های مناسبی در پیش بگیرید.

به نوآوری ادامه دهید

به برندهایی که در معرض فراموشی یا افول هستند توصیه میگردد به عنصر یا رویکرد هایی بازگردندکه آنها را در ابتدای مسیر به محبوبیت رسانده بود.یکی از اشتباهات

شرکت های قدیمی این است که روی محصولاتی که زمانی برگ برنده آنها محسوب میشد،متمرکز می شوند.آنها گاهی این محصولات را با کمی اصلاحات جزئی به

عنوان محصول جدید عرضه می کنند اما به نوآوری جدید دست نمی زنند.

مشتریان وفادار را به سفیران خود تبدیل کنید

بسیاری از شرکت ها به اشتباه روی تبلیغات تجاری متمرکز می شوند و هزینه زیادی بابت آگهی های بازرگانی به رسانه ها می پردازند.ولی بودجه بالای بازاریابی

لزوما به معنی بازاریابی موثرتر نیست.به گفته سون یو،بهتر است شرکت ها روی یکی از محصولاتی که مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است متمرکز شوند و

علل علاقه و اشتیاق مردم را دریابند.اگر یکی از محصولات شما برای 100 نفر از مردم کالایی ضروری و غیر قابل اجتناب باشند بهتر از این است که یک میلیون نفر،

فقط نام شما را در تبلیغات تجاری شنیده باشند.

یک لوگوی خیره کننده تنها رمز موفقیت نیست

لوگوها عناصر مهمی هستند;زیرا مغز انسان همیشه آماده تشخیص علامت هاست.مطالعات دانشگاه MIT نشان میدهد که مغز به کمک تصاویر مفاهیم را در 13

میلی ثانیه تشخیص میدهد.اما اگر پشت یک لوگو،داستان پر مفهومی وجود نداشته باشد قدرت خود را تا حد زیادی از دست می دهد.اگر فکر کنید لوگو همه چیزی است

که برای تبدیل شدن به یک برند ماندگار نیاز دارید بازی را خواهید باخت.اپل در ابتدای کار خود به دنبال بازار آموزش بود و لوگوی سیب از ایده ی جلب توجه بچه ها و هرروز

برای معلم سیب بیاورید حاصل شد;به این ترتیب لوگوی شما مفهومی فراتر از یک آرم تجاری کسب و کار خواهد داشت.

چاپ نگارستان
انواع دستگاه های چاپ افست

ماشین آلات افست وب

در ماشین های چاپ افست وب از رول کاغذ به هم پیوسته استفاده می شود و پس از چاپ صفحات است که آنها را

جدا کرده و برش می زنند.این نوع از دستگاه های چاپ افست برای چاپ مجلات با حجم بالا،مانند مجلات و روزنامه های

ملی،منطقه ای و برای کتاب های مخصوص استفاده می شود.اطلاق واژه وب به آنها به خاطر کاغذی رولی است که در

چاپ روزنامه ها معمول است.

ماشین آلات چاپ افست ورقی

ماشین آلات افست ورقی بر خلاف دیگر ماشین های افست،به حالت افقی هستند و اختلاف دیگر آنها نیز این است که

از صفحات پیش برش خورده تغذیه می کنند.میتوان گفت،از لحاظ قیمتی،جایی که دستگاه اشغال می کند،تنوع در تولید،

انعطاف پذیری در میزان تیراژ و مسائلی این چنینی نگهداری آنها برای کسب و کار آسان تر و به صرفه تر است.علاوه بر این

ماشین های افست ورقی به شما اجازه چاپ بر روی کاغذ های گرماژ بالا و کارتن،پلاستیک و فلز را می دهد و از این لحاظ

برای استفاده در چاپخانه های شهری مناسب تر است.

چاپ سریع افست

دستگاه های چاپ افست با سرعت بالا برای چاپ تصاویر با کیفیت بالا مناسب هستند.این دستگاه ها برای چاپ علامت های

تجاری،کتاب های آموزشی و برخی از نشریات استفاده می شود و عملکرد آن را تضمین می نماید.این نوع ماشین های چاپی

علاوه بر سرعت بالا در هنگام چاپ،با سرعت تنظیم شده و آماده به کار می شود.همچنین خروجی آنها سریع خشک می شود

که این خصیصه باعث می شود ماشین های چاپ مرکب را ذخیره کنند و در مصرف آن صرفه جویی کنند.به طور کلی خصیصه بارز

این نوع دستگاه ها سرعت بیشتر آنهاست و برای چاپخانه هایی که مشتریان زیاد و یا سفارشات داخلی بالایی دارند مناسب است.

چاپ ملخی
چاپی متناسب با دنیای دیجیتال انجام دهید

برای اینکه بتوانید یک کار خوب را در چاپ به معرض نمایش بگذارید باید به موارد زیر توجه کافی داشته باشید:

1-برای مشتریان خود نمونه کارهای چاپیتان را در معرض دید قرار دهید.هیچ چیز بهتر از یک کار خوب با کیفیت قوی چاپ برای آنان اهمیت ندارد;آنها باید با یک چاپ با کیفیت آشنا شوند

اگر از طریق سایت فایلی را آپلود میکنیدباید به نوع کیفیت آن برای چاپ دقت کنید و اگر در یک صفحه نمایش عالی صفحه ای را با کیفیت ایجاد کردید دقت کنید که در هنگام چاپ هم کیفیت آن به خوبی نمایان باشد.اگر از طریق آیپد و تبلت خود کاری انجام می دهید و میخواهید با کیفیت عالی آن را چاپ کنید باید دقت لازم را به خرج دهید.شما از طریق یک قسمت از کار خود برای مشتری یک وضعیت مشاهده ای را ایجاد می کنید و این تجربه را برای مشتری به منصه ظهور میرسانید.هنگامی که با یک کتاب چاپ شده رو به رو هستید در واقع یک جسم فیزیکی و بیانیه ای را برای کارفرمای آینده و یا مشتری آینده خود هدایت می کنید.وقتی نمونه کار خود را برای مشتری نمایان میکنید در واقع باعث از بین رفتن تصورات منفی ،دوگانگی و تردید در ذهن مشتری می شوید.این ثبات و پایداری باعث می شود که محیطی مبتنی بر یک تعامل واقع بینانه برای مشتری خود ایجاد کنید زیرا ممکن است یک چاپ خوب و با کیفیت مسلزم پرداخت مبلغی گزاف باشید;و هزینه هنگفتی را متحمل شوید تا با تبلت خود طراحی مناسب و با کیفیتی را در چاپ خود در معرض نمایش بگذارید.در حالیکه میدانید زمان بیشتری لازم است تا بیننده یا مشتری بتواند قدرت و کیفیت چاپرا به آسانی تشخیص دهد.قطعه ی چاپی را با دقت بالا ویرایش کنید.نسخه های مقیاس بندی نمونه کار های خود را ایجاد کنید.با به اشتراک گذاری یک نسخه مجلل با قیمت ارزان تر میتوانید برای خود یک ارزش کاری ایجاد کنید.

2-جریان های جدید درآمد را توسعه دهید

شما میتوانید به عنوان یک طراح دائما با ایجاد یک طرح محتوا دار به عنوان بخشی از کار خود آن را برای تبلیغ در قسمت چاپ قرار داده و آن را چاپ کنید تا دوستداران و طرفداران شما آن را در وبلاگ شما ببینند و در مجموعه رویداد های خبری آن را دنبال کنید.شما میتوانید قطعات چاپی خود را به صورت شخصی یا از طریق وب سایت و حتی خبرنامه به فروش برسانید.

نکته:استفاده از چاپ بر اساس تقاضا;شما مجبور نیستید که صدها نسخه سفارش دهید بلکه میتوانید کتاب یا مجله ای را که میخواهید به چاپ برسانید را در آرشیو مربوط به نگهداری نسخه های اولیه انبار کرده و آنهارا تنظیم کنید.

3-تفاوت ایجاد کنید

به دنبال فرصت های چاپ با کیفیت بالا در مکان های مختلف و به عبارت بهتر در مکان های غیر منتظره باشید.برای مثال در کتاب هایی که درباره حیوانات برای کودکان نوشته شده و یا کتاب های سفارشی میتوانید طرحتان را به نحوی پیاده سازی کنید.

به طور مثال شما میتوانید برای چاپ سالنامه های غیر انتفاعی مدارس هزینه طراحی را که به عنوان یک پروژه محسوب میشود به صورت پیش پرداخت از مشتری بگیرید و به این وسیله برای خود سرمایه کوچکی برای کارهای با کیفیت دیگر به دست بیاورید.

4-ایجاد آرشیو های پایدار

اگر به صفحه های وب بروید و وب سایت ها را مشاهده کنید میدانید که باید برای چاپ مطالب خود یک نام تجاری در نظر بگیرید و برای ارتقا کار و الهام بخشیدن به مشتریان خود در طول زمان یک تجربه قدرتمند را به نمایش دراورید.بدین گونه است که قدرت شما در هنگام چاپ مطالبتان و یا کتابتان سنجیده می شود.

نکته:یک الگو برای هر (کتاب سال) ایجاد کنید،سپس نمونه های کار را در آن قرار دهید .در پایان سال شما میتوانید سالنامه خود را چاپ کنید.سعی کنید قالب و فرمت کارهایتان را نگه داری کنید و اینکه چه چیزی را چه زمانی بایگانی کردید به خاطر بسپارید.

 

بازاریابی
اثر بخشی استراتژی های بازاریابی در صنعت چاپ

صنعت چاپ در ایران حدود یک قرن قدمت دارد و صنعتی مادر،سنتی و مهم محسوب می شود که البته با توجه به دیدگاه سنتی و

نحوه ی اداره ی سنتی و بیشتر خانوادگی که نسبت به این صنعت و بازار آن در ایران وجود دارد،فناوری ها و ابزار های مدرن و صنعت

دیجیتال در ایران نیز همانند برخی کشور های دیگر نتوانسته تاثیرات چندانی در حوزه های تولید،بازاریابی،مدیریت و امثال اینها در این

صنعت بگذارند و این ویژگی را به همراه عدم توان رقابت در این صنعت با تولید کنندگان جهانی،حمایت ضعیف و توجه ناکافی دولت

به این صنعت و بازار اقتصاد آن و عدم پذیرفتن قانون کپی رایت در ایران میتوان از عوامل اصلی عدم توسعه ومشکلات دیرین این صنعت

برشمرد.ضروری است که جامعه ایرانی با تکیه بر پشتوانه ی فرهنگ غنی خود قابلیت ها و توانایی های بومی و برنامه ریزی مدون

بر معضلات فوق غلبه کند.

استراتژی های بازاریابی

بیشتر سازمان ها به جای اتخاذ یک استراتژی جامع و واحد مجموعه ای از استراتژی های مرتبط را به کار می برند که هر یک در سطح

مختلفی از سازمان طراحی می شوند.این سه سطح مهم استراتژی در بیشتر سازمان های بزرگ چند محصوله عبارت انداز:استراتژی

بنگاه یا شرکت،استراتژی تجاری یا واحد کسب و کار استراتژیک و استراتژی وظیفه ای یا کارکردی.در شرکت های کوچک که تنها دارای

یک خوانواده محصول هستند یا شرکت های تازه تاسیسی که توسط یک یا چند نفر کارآفرین ایجاد شده اند،استراتژی های سطح بنگاه

و تجاری در یکدیگر تلفیق می شوند.

یک استراتژی خوب طراحی شده که از پنج جزء قلمرو،اهداف کلی،اهداف عملیاتی،تخصیص منابع،شناسایی مزیت رقابتی و هم افزایی

تشکیل میشوند،میتواند تاثیر زیادی بر عملکرد این بنگاه ها بگذارد.استراتژی ها در تمام این سه سطح حاوی 5 جزء هستنداما به دلیل اینکه

هر استراتژی به درد هدفی خاص می خورد هر یک بر مجموعه ای خاص از مسائل تاکید می کنند.سیاست ها و تصمیم های مربوط به

قلمرو سازمان و تخصیص منابع آن در بخش ها یا واحد های فعالیت در کانون توجه استراتژی بنگاه قرار دارند.

صنعت چاپ و نشر

صنعت چاپ و نشر با قدمتی طولانیقرن ها کسب و کار اصلی کشور ها محسوب میشده است و طیف گسترده ای از امور چاپ و نشر و

توزیع به شیوه های مختلفرا پوشش می دهد و محصولاتش تنوع قابل ملاحظه ای دارد،مانند:کتاب،مجله،روزنامه کاربرد گسترده ای آن

در صنایع بسته بندی و هر آنچه قابل چاپ خوردن است نیز قابل چشم پوشی است.

صنعت چاپ در ایران و جهان یکی از صنایع بالغ،قدیمی و ریشه دار است که با ظهور نخستین نشانه های صنعتی شدن در ایران ،در یک

قرن گذشته وارد کشور شده است.این صنعت از دیرباز در ایران به شکل سنتی و خوانوادگی ارائه میشدو یه همین علت برخی نهاد های

صنعت مدرن نتوانسته یا به سختی توانسته اند در این صنعت رخنه کنند.اصلی ترین مشکل و معضلی که هم اکنون این صنعت مادر در ایران

با آن مواجه است نگاه سنتی و همچنین نگاه اداری به آن و نیز ارتباط ضعیفش با دانشگاه و مدارس است.

 

 

مشتری
چهار دلیل کاهش وفاداری مشتری

-کارکنان شرکت شما یک تیم منسجم نیستند

هر یک از اعضای شرکت شما می توانند نظر و پیشنهادی مفیدی به شما بدهند ولی ممکن است که همه با آن موافق نباشند.

بعد از گذشت زمانی طولانی که همه سفارشات و دستورات از یک منبع یعنی کمیته پژوهشی و اجرایی ارائه می شود مشکلی نیست

ولی گاهی اوقات پیش میاید که بسیاری از افراد نمی دانند که ایده جدید از کجا و یا چطور مطرح شده است؟

این مسئله ممکن است مشتری شما را کمی نا امید کند و کمی از اعتبار کار شما بکاهد.اما اگر شما مشتریانتان را در توسعه کسب و کارشان

راهنمایی کرده و از آن ها بخواهید که موفقیت هایشان را ارزیابی کرده و به آن اهمیت دهند،آنها هم با شما همکاری خوب و تنگاتنگی

داشته و متوجه تمرکز شرکتتان برخود شده و با شما همکاری بهتری خواهند داشت.

-تمامی افراد شرکت بایستی نام کوچک و یا مستعار مشتریان را بدانند

برای بسیاری از سازمان ها آسان نیست که شماره های تماس مشتریانشان را به شما بدهند،هرچند که با وجود فناوری های جدید

هرکس ممکن است در شرکت مقدار قابل توجهی اطلاعات در مورد مشتریان از جمله نام مستعار و یا نام کوچکشان به دست آورد.

البته داشتن این اطلاعات امری انتخابی محسوب نمی شود اما یک نیاز مبرم و جدید است که شما و تمامی اعضای تیم شما باید

به آن اشراف داشته باشید.

-اندازه گیری معیار های مهم

بسیاری از سازمان ها معیار هایی را که برای مشتریان مهم اند خوب میشناسند اما بعضی از آن ها از ارزش واقعی که این معیار ها

برای مشتری دارند اطلاع کافی ندارند  و آن ها را به خوبی نمیشناسند.مثلا در این رابطه برای بازاریابی((بازگشت به سرمایه گذاری))

مطالب زیادی نوشته شده است اما هنوز تعداد شرکت هایی که فعالیت های ارتباطی مشتریان خود را دنبال می کنندبسیار کم است.

برای مثال آیا شما عمق تعامل مشتریان را با شرکت خود احساس می کنید و این تعامل متقابل ارزش پیگیری دارد؟در واقع

شرکت شما بایستی هزینه ی بازاریابی را برای هر مشتری و نیز ارزشی را که برای مشتری دارد به خوبی درک کند،این

کار به شما این امکان را می دهد که بر اساس داده های واقعی و نتایج آن این تنظیمات را حتی در سفر های مختلف هم انجام دهید.

-ارتباط شما با استراتژی سازمانیتان هماهنگ نیست

هرچیزی را که شما به یک مشتری بالقوه در یک آسانسور میگویید بایستی همانی باشد که به یک مشتری ثابت در پشت میز کارتان

میگویید و این مطلب بایستی همانی باشد که شما در وب سایت خود ارائه کرده ایدیعنی هیچکدام نبایستی باهم اختلافی داشته باشند.

اگر این پیام های یکسان باهم اختلافی داشته باشند موجب کاهش اعتبار شما در بازار خواهند شد.

تبلیغات
تبلیغات راه نجات در شرایط رکود

معمولا در زمان رکود کار و بازار،مدیران بحران زده به دنبال رفع معضل هستند و متاسفانه در این وضع،

تبلیغات و هزینه ی آن جزو اولین مسائلی هستند که زیر تیغ می روند.مدیری که با تبلیغ و تاثیر های آن

بیگانه است گمان می کند با حذف هزینه های آن به کسب و کار خود و یا شرکتی که در آن استخدام شده

کمک می کند،در حالی که اینتدبیر آتشی است که دود آن به زودی راه تنفس کسب و کار آن ها را می بندد.

برای انجام کار درست قبل از هر چیز بایدبدانیم مشکل کار کجاست.عمدتا مدیران برای انتخاب رسانه و

راهکار های تبلیغاتی خود دردسر زیادی متحمل نمی شوند و با یک نگاه سطحی انتخاب های خود را

به انجام می رسانند.انها رسانه های مرتبط را جست و جو کرده و اغلب به صورت سلیقه ای و بدون

تصمیم سازی درست دست به عمل میزنند.باید توجه داشت اینکه یک رسانه در صنف شما مطرح

شده،قدمت بیشتری دارد،یا اینکه بازاریاب آن اولین تماس را با شما گرفته است و یا دوست و آشنایی

آن را به شما پیشنهاد کرده دلیل بر درستی انتخاب شما نیست.

نباید به تبلیغ به مثابه یک تکلیف نگاه کرد،یعنی نباید آن را یک بخش روتین دانست که حتما باید انجام

شود اما چگونگی انجام آن مهم نیست.تبلیغ کارکرد های مثبت زیادی دارد و می تواند به راحتی رونق

را به شما هدیه کند.گاهی این انتخاب های ساده و بدون تحقیق ما هستند که اثر تبلیغات را از چشم

ما میپوشانند و آن را در معرض خطر حذف از برنامه های اجرایی شرکتمان قرار می دهند.

ما می توانیم در مواجهه با انتخاب هایمان به راحتی کیفیت و بازخورد هر یکرا بر اساس هزینه ها

و اثر آن بر کسب و کار خود بسنجیم و دست به انتخاب بزنیم.بعد از انتخاب برآمده از تحقیق

این شکل و فرم تبلیغ است که از اهمیت بالایی برخوردار است.شما دارید هزینه می کنید

و حتی رسانه های خوبی را برای کار های خود انتخاب کرده اید اما یک طرح ناپخته میتواند

همه هزینه ها را به باد دهد و حتی به جای تبلیغ سبب سوء تبلیغ شود.به طور مثال اگر شما

یک مجله پر تیتراژ،شناخته شده و با قدرت پخش بالا را انتخاب کردیدمطمئن باشید که رقبای شما

در بازار در این بخش هم ادامه خواهد داشت.پیشنهاد ما این است که برای کار های تبلیغاتی خود

حتما مشاوره کنید و از طراح زبده خدمات بگیرید.

ایده چیزی نیس که آدرس مشخصی برای وصول به آن وجود داشته باشد.همواره برای یک تبلیغ

درخواست چند طرح کنید و با این کار فرصت انتخاب را برای خود بسازید.شما اگر یک طرح خوب

ببینید شاید با آن موافقت کنیداما در صورتی که چند طرح را کنار هم قرار دهید می توانید به طرح عالی

برسید.بارها پیش آمده که یک طرح در نگاه اول رد می شود اما در مقایسه های بعدی جزییاتی چون کادر و

یا کل چینش آن مقبول شده و بخش هایی از آن در انتخاب نهایی به کار رفته است.

نکته ی دیگری که حائز اهمیت است انتخاب جایگاه شما در لیست کنداکتور یک رسانه ی شنیداری یا

تصویری و یا انتخاب صفحه در جراید و حتی جایگاه درج آن در یک صفحه است.تبلیغ شما در صفحه های

میانی یک مجله در مجاورت چه چیز هایی قرار می گیرد؟بی شک تصاویر و مطالبیکه در مجاورت شما

قرار دارند در دیده شدن تبلیغ شما موثر هستند.به طور مثال در یک مجلهمدیران هوشمند در مواجهه

با چنین وضعیتی با شناخت درست از آن سعی می کنند تبلیغ خود را در مجاورت مطالبی قرار دهند

که شانس بهتر دیده شدن دارند،توقف مخاطب و خواننده در صفحه ای که شما تبلیغات دارید و یا

صفحه مجاور آن باعث دیده شدن بیشتر و در نتیجه حک شدن شما در ذهن او می شود.