چاپ نگارستان

طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

ما بر این باورهستیم ، طراحی شیوه زندگی مردم را بهبود می بخشد و برند شما برای حضور در نمایشگاه شایسته بهترین طراحی هاست .

ما در بخش طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی با همکاری طراحان متخصص ،غرفه متفاوتی را برای شما اجرا می کنیم .

تیم اجرایی

یکی از دغدغه های همیشگی مشتری این است که طرح تایید شده تا پس از اجرا تا چه حد با ذهنیات او منطبق است .ما این دغدغه را نداریم ،
چون به کار خود عشق میورزیم و همواره با تیم اجرایی و پیمان کاران مجرب این امکان را برای شما فراهم میسازیم که همواره پروژه های طراحی و

اجرای غرفه های نمایشگاهی خود را از ابتدا تا پایان با بهترین مدیریت به سر انجام رسانید.برخی از این خدمات عبارت اند از:
-ساخت انواع غرفه و میز های کانتر نمایشگاهی با MDF ،لترون و نئو پان
-طراحی سه بعدی غرفه
-غرفه آرایی
-گل آرایی
-تهیه ملزومات غرفه شامل میز –صندلی مبلمان و……

اگر از مشتریان ما بپرسید متوجه می شوید که پروژه اجرا شده نهایی با بهترین کیفیت متریال ساخته شده است،چون معتقدیم استفاده از متریال
خوب و با کیفیت بهترین تبلیغ برای پروژه های بعدی ما می باشد.

برای دیدن صفحه تبلیغات کلیک کنید.